Investerare

Här finner du finansiell information för att underlätta bedömningen av Fagerhult-aktien som placering. Vår ambition är att förse kapitalmarknaden, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information som skapar förtroende och ger underlag för en rättvis värdering av bolaget. Tveka därför inte att kontakta oss om Du saknar något i vår kommunikation.

Finansiella rapporter

Kommande händelser

2017-05-03

Interim Report January - March 2017

2017-05-03

Annual General Meeting 2017

Företags-presentation

Här ges en kortfattad överblick av Fagerhults verksamhet i sin helhet. Fagerhult i korthet