Om Koncernen

Fagerhult är ett av Europas ledande belysningsföretag. Våra största marknader är Norden och Storbritannien. Vid sidan av dessa är Tyskland, Nederländerna, Turkiet och Australien länder där Fagerhult har en stark position.

Med dotterbolag i totalt över 20 länder är verksamheten uppdelad i fyra geografiska affärsområden. Marknadsföring och försäljning sker främst lokalt genom våra dotterbolag men även via agenter och distributörer vilket ger Fagerhult tillgång till över 40 marknader. Tillverkningsenheter finns i Sverige, Finland, Storbritannien, Tyskland, Australien, Turkiet, Sydafrika och Kina.

Fagerhults verksamhet är uppdelad utifrån fyra geografiska affärsområden:

  • Nordeuropa - Sverige, Norge, Finland, Danmark, Ryssland, Estland
  • Storbritannien och Irland - Storbritannien, Irland
  • Övriga Europa - Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Polen, Slovakien, Belgien
  • Afrika, Asien och Australien - Turkiet, Förenade Arabemiraten, Australien, Nya Zeeland, Kina och Sydafrika

AB Fagerhults aktie handlas på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm (Mid Cap).