Produktområden

Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och energieffektiva belysningslösningar för professionella miljöer. Ett brett utbud av produkter och lösningar erbjuds inom våra tre huvudsakliga produktområden – Indoor, Retail och Outdoor.  Uppdelningen av verksamheten per produktområde baseras på skillnader i säljprocessen samt sättet att möta kundernas behov såsom applikationsmiljö, produktkoncept och servicenivå.

Det största produktområdet Indoor finns på samtliga marknader. Retails olika lösningar har en tyngd på den nordiska och tyska marknaden samtidigt som lösningarna också erbjuds globala varumärkens butikskedjor och följer deras internationella expansionstakt. Lösningar för Outdoor finns än så länge främst på den nordiska marknaden.

Försäljningen och kundsegmenteringen utgår från en stark lokal marknadskännedom, vilket gäller för samtliga tre produktområden.