Indoor

Belysning är en viktig förutsättning för trivsel och prestation på arbetsplatser och i skolan. I en industrilokal är ljuset en viktig del av säkerheten och på ett sjukhus ställs höga hygieniska krav på belysningssystemen. Inomhusbelysning är Fagerhults största produktsegment och står idag för cirka två tredjedelar av den totala försäljningen.

Fagerhults produktportfölj täcker ett brett spektrum av armaturer och lösningar för olika professionella inomhusmiljöer vilket möjliggör bearbetning av ett stort antal kund- och marknadssegment. De huvudsakliga segmenten är:

  • Kontor: Produkter och lösningar för moderna kontorsmiljöer.
  • Skola: Lösningar speciellt anpassade för utbildningslokaler, allt från klassrum till bibliotek.
  • Hälsa/sjukvård: Armaturer till vårdsalar och undersökningsrum samt belysning och försörjningssystem som intensivvårdspaneler, vårdrumspaneler och dialyspelare.
  • Krävande miljöer: System, applikationer och produkter för mer robusta miljöer som industriell tillverkning, transport, frihetsberövande miljöer och säker vård. Dessa lösningar utvecklas och tillverkas av Fagerhults mer nischade varumärken Designplan och I-Valo.

Försäljning

Inom Indoor måste flera intressenter bearbetas. Försäljningsinsatserna är delvis indirekta och riktade mot det föreskrivande ledet som innefattar ljusdesigner, arkitekter, elkonsulter och fastighetsbolag. All försäljning är inte indirekt utan en viss del sker även direkt mot slutkunden. På vissa marknader sker försäljningen även via agenter, distributörer och grossister.