Outdoor

Det blir allt viktigare för städer att fokusera på och lyfta fram säkerhet och trygghet och samtidigt skapa attraktiva utomhusmiljöer. Samtidigt ökar kraven på energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Utomhusbelysning är idag Fagerhults minsta produktområde. För att öka försäljningen lanserar varumärket Fagerhult flera nya produkter.

Fagerhults lösningar för utomhusbelysning innefattar dels lösningar i nära anslutning till byggnader som fasader, tak, parkeringsplatser och allmänna utrymmen och dels olika lösningar för stads- och parkbelysning som även innefattar vägar, broar och tunnlar. Av koncernens olika varumärken är det främst Fagerhult, Ateljé Lyktan och Designplan som erbjuder armaturer och lösningar för utomhusbruk. Fagerhult erbjuder även olika utomhusprodukter från tredje part.

Försäljning

Försäljningsmodellen för Outdoor är i likhet med Indoor mer komplex och innefattar flera led. Aktiviteterna är riktade mot kommuner som äger parker och gator samt stora beställare eller privata ägare av allmänytor kring byggnader. Samtidigt måste det föreskrivande ledet som utgörs av de konsulter och olika entreprenörer som kommuner anlitar bearbetas.