Retail

Butiksbelysning utvecklas allt mer mot att skapa attraktiva miljöer som lyfter fram varumärken och samtidigt stimulerar kundernas köpbeteende. Retail är Fagerhults näst största segment och står för cirka en tredjedel av omsättningen – med potential att växa i takt med butikskedjornas expansion.

Olika lösningar erbjuds för enskilda butikskoncept och för nationella och internationella butikskedjor. De lösningar som erbjuds under Fagerhults eget varumärke vänder sig främst till större butikskedjor med starka varumärken inom mode och dagligvaruhandel. LTS, som är en större aktör på den tyska marknaden, är mer inriktade mot showrooms och butikskoncept i mindre skala.

Försäljning

Fagerhults affär för butiksbelysning har utvecklats genom åren. Försäljningen idag till stor del riktad mot konceptansvariga hos stora internationella modekedjor. Fagerhults försäljning sker direkt medan tyska LTS skiljer sig från övriga bolag i koncernen och säljer främst indirekt via grossister. LTS och Fagerhult står för den största delen av Retails omsättning. Andra bolag som erbjuder lösningar inom Retail, i mindre skala, är Whitecroft i Storbritannien samt det nyligen förvärvade bolaget Arlight i Turkiet.