Organisation

Internationalisering, tydligt resultatansvar, resursoptimering och tillväxtplattformar är riktlinjer för sammansättningen av Fagerhultkoncernens ledningsgrupp.

Ledningen består av – utöver verkställande direktören och koncernchefen – två ansvariga för affärsområden med ansvar för resultat-, region- och samordningsuppgifter, två personer med funktionellt ansvar inom marknadsarbete och produktutveckling samt produktion, en ansvarig för stabsfunktionerna finans och IT samt en ansvarig för HR och hållbarhet.