Vårt hållbarhetsarbete

Fagerhult sätter ljuset och människan i centrum. Ljusets betydelse för människans verksamhet och välbefinnande är vår drivkraft. Vi skapar belysningslösningar som hjälper människan att optimera sin kapacitet med minsta möjliga påverkan på miljön. Det är vårt ansvar och bidrag till vår omvärld.

Målet med vårt hållbarhetsarbete är att på ett ansvarsfullt sätt göra det vi är bäst på. Verksamhetens främsta bidrag för samhället i stort är att utveckla energi-, kostnads- och miljöeffektiva produkter och lösningar, samtidigt som företaget investerar i våra intressenters framtid genom att ta ansvar för de sociala och miljömässiga effekterna av verksamheten.

Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en ständigt pågående process, en process som är och förblir en naturlig del av vår vardag, tillika en nödvändighet för våra fortsatta framgångar på belysningsmarknaden.