Investera i Fagerhult

Många av de globala utvecklingstrenderna skapar behov av utbyggd, förbättrad och mer energieffektiv belysning. För Fagerhult är det centralt att tolka förändringarna och omsätta dem till affärsmöjligheter. En återhämtning i världsekonomin, skärpta krav på energieffektivisering och teknikskiftet till LED-belysning och intelligenta kontrollsystem är branschens starkaste drivkrafter. Fagerhult har idag en stark position på belysningsmarknaden och har samtidigt förbättrat vårt resultat. Förvärv och avyttringar är en viktig del av vår strategi att expandera internationellt och fortsätta stärka vår produktportfölj.

Lönsam tillväxtstrategi
Fagerhult har vuxit organiskt och samtidigt förvärvat ett antal välskötta bolag – en framgångsrik modell som kombinerar stark lokalt fokus med koncerngemensamma synergier.

Väl positionerade för skiftet till LED
Betydande investeringar i LED-utveckling ökar andelen LED av Fagerhults totala försäljning.

Starkt kassaflöde möjliggör expansion
Kassaflödet och fortsatt fokus på kostnader och lägre kapitalbindning lägger grunden för en fortsatt lönsam tillväxt.

Stabil resultatutveckling och utdelning till låg risk
Ett lönsamt företag sedan från starten 1945 med stark ägarbild i investmentbolaget Latour.