Historia

1945

Fagerhults grundades av Bertil Svensson 1945. Första året var omsättningen 13 000 kronor. Redan efter ett år byggdes den första fabriken i Fagerhult, då med sex anställda och en försäljning som uppgick till 53 000 kronor. Fabriken är kvar på samma plats än idag men är nu utbyggd ett fyrtiotal gånger.

1949

1949 bildades aktiebolaget Fagerhults Elektriska med Bertil Svensson som verkställande direktör. Nu startades även utveckling och tillverkning av lysrörsarmaturer och omsättningen var nu uppe i en miljon kronor.

1968

1968 öppnade Fagerhult det första utlandskontoret i Danmark, tätt följt av Norge och Holland. Året därpå inköptes Tryckta i Markaryd och en koncern började växa fram.

1974-76

1974 köptes Ateljé Lyktan och moderbolaget bytte namn till AB Fagerhult. Detta år var omsättningen 55 miljoner kronor.

Två år senare registrerades AB Fagerhult på börsen och försäljningskontor och utställning öppnades i Hamburg.

1990's

Under mitten av 90-talet öppnade Fagerhult försäljningskontor i Berlin och Helsingfors samtidigt som Aneta blev en del av Fagerhultgruppen. Årsomsättningen började närma sig 900 miljoner och antalet anställda var 900.

2004

Per Borgvall tillträder som koncernchef.

2005

2005 förvärvades Whitecroft Lighting i Ashton-under-Lyne strax utanför Manchester, Storbritannien med cirka 280 anställda och en omsättning på cirka 400 Mkr samt LampGustaf koncernen med en omsättning av närmare 300 Mkr.

2006

Under 2006 förvärvades det franska belysningsföretaget ECL med en omsättning på cirka 60 Mkr.

Den 23:e september 2006 utses Bertil Svensson till hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping för ”en nationellt framstående livsgärning som pionjär, entreprenör och ledande företagare inom belysnings branschen i Sverige samt för ett betydelsefullt stöd till utbildning och forskning inom belysningsområdet vid Ingenjörshögskolan”.

I november 2006 avlider Bertil Svensson. Fagerhult har nu en omsättning på närmare 2,2 miljarder och cirka 1 600 anställda med produktion i Sverige, England och Kina.

2007

2007 förvärvades Eagle Lighting med huvudkontor i Melbourne, Australien med 65 medarbetare och en omsättning på drygt 100 Mkr. Under året avyttrades LampGustaf Inredning som en del i arbetet med att koncetrera Fagerhults kärnverksamhet.

2008

Som ett led i Fagerhults strategi, belysning för offentliga rum, säljs Belid till danska bolaget Herstal Holding och därmed försvinner affärsområdet Inredningsbelysning. Omsättningen var 2,8 miljarder och antalet anställda 2000.

2009

Johan Hjertonsson tillträder som koncernchef. Fagerhult förvärvar samarbetspartnern Fagerhult SL i Spanien samt Waco i Belgien. Omsättningen 2009 var 2,4 miljarder.

2010

Fagerhult genomförde sitt hittills största förvärv i och med köpet av det ledande tyska belysningsföretaget LTS Licht & Leuchten GmbH.

2011

Fagerhult förvärar det brittista belysningsföretaget DesignPlan Lighting Ltd. Förvärvet stärker positionen på den brittiska markanden och skapar ett nytt produktsegment för utsatta och robusta miljöer på den internationella markanden.

2013

Fagerhult förvärvar I-Valo Oy, med säte i Iittala, Finland för att ytterligare stärka koncernens position på den europeiska marknaden och segmentet för industriella applikationsområden och utsatta miljöer.

2014

Fagerhult förvärvar det turkiska belysningsbolaget Arlight med lösningar för kontor, skolor, sjukhus, gallerior och flygplatser. Arlight har en modern produktionsanläggning utanför Ankara vilket ger Fagerhult tillgång till lågkostnadsproduktion nära befintliga huvudmarknader.

2015

Fagerhult slutför förvärvet av tillgångarna i Lighting Innovations med säte i Port Elizabeth, Sydafrika, samt tillgångarna i dotterbolagen Beacon Lighting och Arrow Lighting. Med detta förvärv får Fagerhult tillgång till den sydafrikanska marknaden samt flera intressanta tillväxtmöjligheter både inom Sydafrika men även i den dynamiska regionen söder om Sahara.

2016

Fagerhult förvärvar LED Linear GmbH, baserat i Neukirchen-Vluyn, Tyskland. LED Linear GmbH tillverkar linjära LED-belysningsarmaturer, LED moduler och andra belysningsarmaturskomponenter för professionella miljöer vilket stärka Fagerhultgruppens strategiska position på den professionella belysningsmarknaden samt bredda den befintliga produktportföljen

2017

För att ytterligare stärka Fagerhultgruppens position inom den professionella utomhusbelysningsmarknaden, har Fagerhult undertecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i WE-EF, med säte i Bispingen, Tyskland. Med detta förvärv uppnår koncernen en total försäljning inom utomhusbelysning som överstiger 100 MEUR på årsbasis. Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på resultatet per aktie under 2017 och framledes.