Valberedning

En valberedning formeras årligen efter initiativ från styrelsens ordförande och utses på årsstämman. Den princip som gäller för tillsättning av valberedning är att gruppen skall bestå av representanter för större ägare i bolaget. Valberedningens sammansättning inför 2016 års årsstämma finns beskriven i tabell nedan. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens representanter har en bred och omfattande erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar.

Arbetet i valberedningen äger rum under slutet av verksamhetsåret och inledningen av det nya året. Inför årsstämman där revisor skall väljas, skall valberedningen samverka med revisionskommittén som arbetar med utvärdering av revisionen i bolaget. Valberedningen skall iaktta de regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning vid nominering till årsstämman. Aktieägare har möjlighet att skriftligen lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman i april 2016

Ledamot i valberedningen

Representerar

Innehav / röster

I valberedningen sedan år

Gustaf Douglas (ordf.),

Investment AB Latour

48.9 %1

1997

Jan Svensson

Investment AB Latour

48,9 %

2008

Björn Karlsson

Familjen Svensson

7,5 %

1997

Eric Douglas

Investment AB Latour

48,9 %1

2015

Göran Espelund

Lannebo Fonder

7,0 %

2004

1) Innehav genom Investment AB Latour där Gustaf Douglas med familj och bolag är huvudägare.