Miljö

Miljö- och klimatfrågorna är viktiga för Fagerhult. Eftersom ljus kräver energi och en belysningsarmaturs största miljöpåverkan kommer från strömmen som löper genom den, är energieffektiva armaturer hjärtat i vårt miljöarbete.

Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel – från utveckling, tillverkning, användning och återvinning. Ett företag som säljer miljö och energieffektiva lösningar måste se över alla led i verksamheten.

Vi arbetar inom miljöområdet med ett lokalt ansvar anpassat till respektive enhets lokala förhållanden. Där vi ser ett behov av samverkan eller vill uppnå enhetlighet i koncernen sker samordning centralt.

Vi strävar mot en CO2-neutral produktion, liksom att företagets totala energiförbrukning per tillverkad armatur minskar kontinuerligt.