Certifiering

En viktig del av vårt miljö- och kvalitetsarbete är att arbeta med erkända ledningssystem. Fagerhults produktionsenheter är certifierade enligt nedan.

ISO 14001

Fagerhults Belysning AB, med certifikat inkluderade för:

  • Produktionsenhet Habo, Sverige
  • Produktionsenhet Åhus, Sverige
  • Fagerhults Belysning Sverige AB, Sverige
  • Fagerhult Retail AB, Sverige

Fagerhult Lighting Systems (Suzhou) Co Ltd, Kina
Designplan Lighting Ltd, England
Whitecroft Lighting Limited, England
I-Valo Oy, Finland
Arlight Aydinlatma A.S, Turkiet

ISO 9001

Fagerhults Belysning AB, med certifikat inkluderade för:

  • Produktionsenhet Habo, Sverige
  • Produktionsenhet Åhus, Sverige
  • Fagerhults Belysning Sverige AB, Sverige
  • Fagerhult Retail AB, Sverige

Fagerhult Lighting Systems (Suzhou) Co Ltd, Kina
Designplan Lighting Ltd, England
Whitecroft Lighting Limited, England
I-Valo Oy, Finland
Arlight Aydinlatma A.S, Turkiet