Code of Conduct

Att ta ansvar både som företag och som individer är centralt för oss. Fagerhults riktlinjer för detta finns samlade i vår uppförandekod, som alla i koncernen ska följa. Koden beskriver vår syn på till exempel arbetsförhållanden, mångfald och lika möjligheter, samt innehåller riktlinjer för hur vi för håller oss till gåvor, representation och sponsring. Vår syn på miljöansvar finns också beskriven här, liksom riktlinjer för hur vi förhåller oss till skillnader mellan länders olika lagstiftning, avtal och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet. Vi kommunicerar också koden till våra affärspartners och förväntar oss att de följer den.

Inga människor ska fara illa i vår produktion. Att medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö är självklart. Adekvat hälsovård och goda förebyggande hälsoinsatser är viktiga framgångsfaktorer, framförallt för våra medarbetare i fabriksanläggningarna. Varje år genomför vi olika typer av utbildningar för att stärka arbetet med säkerhet och hälsa.