Revisor

Årsstämman 2015 valde PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill årsstämman 2016. PricewaterhouseCoopers AB representeras av Peter Nyllinge. Peter Nyllinge har bland större revisionsuppdrag även SEB samt Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

Granskning av koncernens bolag runtom i världen samordnas av PricewaterhouseCoopers. För samtliga bolag av väsentlig omfattning granskas verksamheten av PricewaterhouseCoopers i det aktuella landet. För ett fåtal mindre bolag granskas verksamheten av annan revisionsbyrå.