Våra kärnvärden

Fagerhultkulturen kan sammanfattas i tre kärnvärden: starkt kundfokus, tydlig prestationskultur och innovativt tänkande.

Med starka värderingar som bas

Våra kärnvärden ska genomsyra allt vi gör, från affärsprocesser till produktutveckling och individuella utvecklingsplaner. För att upprätthålla vår starka värdegrund arbetar vi på flera fronter samtidigt. Det handlar till exempel om att kontinuerligt försäkra oss om att våra chefer har rätt verktyg för att jobba med värderingarna i vardagen, men också om att lyfta fram goda exempel. Genom att beskriva enskilda medarbetares engagemang och kunskap på ett inspirerande sätt kan vi ge våra kärnvärden mänsklig gestalt.

Starkt kundfokus

Att alltid ha kunden i centrum, leve­rera i tid och lyssna på kundernas behov är en självklarhet.

Tydlig prestationskultur

Grundläggande i  Fagerhultkulturen är att våra medarbetare vågar sätta ambitiösa mål och sätter en ära i att kunna nå dem.

Innovativt tänkande

Innovativt tänkande innebär att vi upp­muntrar medarbetarna att alltid vara på jakt efter insikter som kan leda oss vidare vad gäller nya vassa produkter och lösningar. Den som har riktigt bra produkter och lösningar får konkurrensfördelar och stärker både varumärke och marginaler.