För studenter

På Fagerhult ser vi det som en viktig framgångsfaktor att ha etablerade kontakter med studenter runt om i världen.

Examensarbete och praktikplats

Vi verkar i en dynamisk, global verklighet och det är av yttersta vikt att vi är väl förberedda att möta framtida utmaningar. Som en del i detta arbetar vi för att skapa goda relationer med potentiella framtida medarbetare. Ett nära samarbete med studenter är därför en viktig del och bidrar till att öka vår kunskap och få tillgång till den senaste forskningen. Samtidigt kan en praktikplats eller ett examensarbete inom vår organisation kan vara ett första steg till en framtida karriär inom Fagerhultskoncernen.

Är du intresserad av att genomföra en praktikperiod eller ett examensarbete i samarbete med oss är du välkommen att skicka in en ansökan.

Spontanansökan examensarbete/praktikarbete

Fadderprogram

Fagerhult är fadderföretag till högskolan i Jönköping. Varje termin är ett trettiotal studenter engagerade i olika projekt hos oss.

Teknikcollege

För att främja samarbetet mellan studenter och arbetsliv är också Fagerhult engagerade i Södra Vätterbygdens Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel för dagens och framtidens industri inom process-- och teknikutbildningar.