Medarbetare

Engagerade medarbetare är avgörande för att ett kunskapsintensivt företag som Fagerhult ska kunna nå sina affärsmål. Att ge människorna i organisationen de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb är därför en strategiskt viktig uppgift. Med över 2 200 anställda och verksamheter i skilda delar av världen måste vi arbeta strukturerat för att vårda och stärka vår starka Fagerhultkultur. 

 Det arbetet utgår från tre kärnvärden: Customer Focus, Performance Culture och Innovative Mindset.

Med starka värderingar som bas

Våra kärnvärden ska genomsyra allt vi gör, från affärsprocesser till produktutveckling och individuella utvecklingsplaner. För att bibehålla vår starka värdegrund arbetar vi på flera fronter samtidigt. Det handlar till exempel om att kontinuerligt försäkra oss om att våra chefer har rätt verktyg för att jobba med värderingarna i vardagen, men också om att lyfta fram goda exempel. Genom att beskriva enskilda medarbetares engagemang och kunskap på ett inspirerande sätt kan vi ge våra kärnvärden mänsklig gestalt.