Förvärv och avyttringar

Fagerhult har under det senaste decenniet förvärvat ett tiotal bolag. Förvärv är en viktig del av Fagerhults affärsmodell och därmed en del av den långsiktiga tillväxtstrategin. Värdefull kunskap och erfarenhet har integrerats till en decentraliserad modell som skapar en plattform för framgångsrik integration.

2017

WE-EF

I mars 2017 slutförde Fagerhult förvärvet av 100 % av aktierna i WE-EF, med säte i Bispingen, Tyskland.
WE-EF designar och tillverkar utomhusarmaturer för en rad olika applikationsområden. Företaget har två fabriker i Tyskland och en i Thailand; samt monteringsanläggningar i Australien, Frankrike och USA. WE-EF har lyckats etablera en global närvaro med stark försäljning framförallt i Europa, särskilt inom Tyskland och Frankrike, men även försäljning i andra regioner som Australien och USA.

2016

LED Linear GmbH

I mars 2016 förvärvade Fagerhult företaget LED Linear GmbH, baserat i Neukirchen-Vluyn, Tyskland. 
LED Linear GmbH har genom sin tillverkning av linjära LED-belysningsarmaturer, LED moduler och andra belysningsarmaturskomponenter för professionella miljöer etablerat ett globalt försäljningsnätverk där mer än hälften av bolagets försäljning sker utanför Europa, primärt till Nordamerika och Asien.

2015

Lighting Innovations

Fagerhult slutförde förvärvet av Lighting Innovations med säte i Port Elizabeth, Sydafrika, samt tillgångarna i dotterbolagen Beacon Lighting och Arrow Lighting i oktober 2015. Lighting Innovations har en stark position på sydafrikanska marknaden samt flera intressanta tillväxtmöjligheter både inom Sydafrika men även i den dynamiska regionen söder om Sahara

2014

Arlight

I slutet av 2013 tecknade Fagerhult ett avtal om att förvärva det turkiska belysningsbolaget Arlight och transaktionen slutfördes i februari 2014. Arlight har en stark position på den dynamiska turkiska marknaden med lösningar för kontor, skolor, sjukhus, gallerior och flygplatser. Arlight har en modern produktionsanläggning utanför Ankara vilket ger Fagerhult tillgång till lågkostnadsproduktion nära befintliga huvudmarknader. Arlight hade 160 anställda och en omsättning på 21 MEUR under 2013.

2013

I-Valo

För att ytterligare stärka Fagerhultgruppens position på den europeiska marknaden samt få tillgång till ett nytt produktsegment, förvärvade Fagerhult 100 % av aktierna i I-Valo Oy, med säte i Iittala, Finland. Förvärvet har en positiv påverkan på resultatet per aktie från och med 2013. I-Valo tillverkar armaturer och belysningssystem för i huvudsak industriella applikationsområden och utsatta miljöer. Exempel på applikationsområden är pappers- och massatillverkning samt gruv- och bio energi industrierna. Bolaget hade 60 anställda och en omsättning på 10 MEUR under 2012.

2011

Designplan Lighting Ltd

För att ytterligare stärka positionen på den brittiska marknaden samt skapa ett nytt produktsegment för den internationella marknaden förvärvade Fagerhult i mars 2011 100 % av aktierna i Designplan Lighting Ltd med säte i Sutton, Storbritannien. Preliminär köpeskilling var beräknad till 127,9 MSEK varav 11,0 som tilläggsköpeskilling. Efter avräkning har tilläggsköpeskillingen ej behövts erläggas varför den slutliga köpeskillingen fastställts till 116,9 MSEK. Ej erlagd köpeskilling har intäktsförts och redovisas under övriga intäkter.

2010

LTS Licht & Leuchten GmbH

För att stärka positionen inom Retail Lighting samt för att skapa en plattform för tillväxt på den viktiga tyska marknaden förvärvade Fagerhult per den 1 oktober 100 % av aktierna i LTS Licht & Leuchten med säte i Tettnang, Tyskland. Bolaget bedriver tillverkning av belysningssystem främst inom segmentet Retail och har 230 anställda. Omsättningen under 2010 uppgick till drygt 47 miljoner Euro med ett rörelseresultat på ca 11 miljoner Euro.

2009

Fagerhult SL och Commtech Commissioning Services

Per den 1 januari förvärvades 100 % av aktierna i det spanska bolaget Fagerhult SL som verkat som agent åt Fagerhult samt 100 % av aktierna i Commtech Commissioning Services som är ett serviceföretag för eftermarknaden inom belysning och ventilation. Bolagen har kontor i Laz Rozas utanför Madrid och har en omsättning på 30 Mkr med 13 anställda. Köpeskillingen uppgår till 1,25 MEUR med en maximal tilläggsköpeskilling på 0,8 MEUR.

Waco

Fagerhult förvärvade 2007 50 % av aktierna i det belgiska belysnings-företaget Waco med option att under 2009 köpa resterande del av aktierna. Denna option utnyttjades i början av juli. Bolaget utvecklar och tillverkar produkter för butiksändamål och andra applikationer med högt designinnehåll. Försäljningen har sedan 2007 till huvud-saklig del styrts över via Fagerhult. Bolagets varumärke har värderats till 4,7 Mkr och dess marknadsnärvaro har värderats till 3,2 Mkr inklusive uppskjuten skatt 2,4 Mkr. Resterande belopp av övervärdet har hänförts till goodwill avseende den förvärvade verksamhetens lönsamhet och till de synergieffekter inom i första hand utveckling som förväntas uppstå. Samt kompetensen hos de anställda.

2007

Eagle Lighting (Australia) PTY Ltd

Per den 1 juni förvärvades Eagle Lighting i Australien genom en inkråmsaffär. Eagle Lighting, med en omsättning på 100 Mkr, är ett specialistföretag med sin kärnaffär inom professionell belysning och med en stark position för fortsatt tillväxt inom detta segment i Australien. Bolaget har sitt huvudkontor, sin fabrik och distributionslager i Melbourne med säljkontor i både Sydney och Brisbane. Köpeskillingen, som är maximerad till 14 mAUD, består av 8,6 mAUD kontant och med en möjlig tilläggsköpeskil-ling på upp till 5,4 mAUD beroende på resultatutveckling till och med juni 2008.

Project Lighting Equipment Ltd, Irland

Per den sista juni förvärvades 100 % av aktierna i det irländska bolaget Project Lighting Ltd. Bolaget, med en omsättning på 20 Mkr, har sitt kontor och distributionslager i Dublin och har 5 anställda. Köpeskillingen består av 1,1 MEUR kontant samt 20.000 aktier i AB Fagerhult och med en tilläggsköpeskilling på 0,5 MEUR att betalas 2009. Värdet på aktierna är beräknat på börskursen vid förvärvstidpunkten, 153 kr.

WACO NV

Under året har 50 % av det belgiska belysningsföretaget WACO förvärvats med option att under 2009 köpa resterande 50 % av aktierna. WACO utvecklar och tillverkar belysningsarmaturer för butiksändamål med högt designinnehåll. Bolaget har en omsättning på 2 MEUR med 10 anställda. Köpeskilling har erlagts med 11 Mkr.

Avyttrade bolag

2007

LampGustaf Inredning AB samt Fagerhult HK Sourcing Ltd

LampGustaf Inredning AB samt Fagerhult HK Sourcing Ltd avyttrades per den 6 augusti 2007 till Vätterleden Invest AB för 6,9 Mkr Försäljningen gav en realisationsvinst på 2,7 Mkr. Bolagets verksamhet var hänförlig till segmentet Inredningsbelysning. Bolagens omsättning och resultat för första halvåret ingår i koncernens redovisning. För helåret 2006 uppgick omsättningen till 94Mkr och rörelseresultatet till -0,3 Mkr.

AB Falkenbergs Belysning

Under året har AB Falkenbergs Belysning avyttrats. Bolagets huvusakliga tillgång var en industrifastighet i Örnsköldsvik. Köpeskillingen uppgick till 12,5 Mkr och gav en realisationsvinst med 7,0 Mkr.