Ekonomi

Uthålliga finanser och långsiktig hållbarhet går hand i hand. Utan ett gediget hållbarhetsarbete kan vi inte skapa goda ekonomiska förutsättningar för morgondagen.

Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra alla dimensioner i företaget, också de ekonomiska aspekterna. Vi vill skapa värden för både företagets ägare och för andra intressenter. Det betyder att vi alltid strävar efter att vara en positiv kraft i samhället och att vi vill investera på ett klokt sätt för framtiden.