Talent Management

Vårt arbete med Talent Management

Att hitta rätt person till rätt uppgift är en förutsättning för att vi ska nå våra ambitiösa mål. Vårt Talent Management arbete syftar därför till att skapa system och processer som hjälper oss att identifiera, utveckla och behålla just de nyckelpersoner som kan hjälpa oss framåt. Dels ska våra medarbetare få förutsättningar att utföra sina uppgifter på ett bra sätt, dels ska våra ledare få rätt stöd för att lyckas med sin uppgift. Ett genomtänkt Talent Managementarbete bidrar också till att göra det tydligt för medarbetarna vad som förväntas av dem.