Blick för talanger

Fagerhult är en stor koncern med många verksamheter, och vi ser våra befintliga medarbetare som en viktig rekryteringsbas. För att ha överblick över såväl våra befintliga talanger som framtida kompetensbehov gör vi regelbundna analyser och utvärderingar: Vilka är våra kompetensbehov och hur kan vi lösa dem? Genom årliga Talent Reviews identifierar och kartlägger vi vilka framtida ledarförmågor vi redan har internt. Detta hjälper oss också att se hur vi behöver komplettera med rekryteringar utifrån. En viktig målgrupp när det gäller nyrekrytering är studenter. Därför samarbetar vi med universitet och högskolor på flera sätt och med olika utbildningsinriktningar, bland annat med fadderprogram.