Utvecklande miljö

Möjligheten att få utvecklas individuellt kan bidra till att man vill stanna länge på en arbetsplats. Vi vet att när individer utvecklas, så ökar både kreativiteten och arbetsglädjen. Det gynnar även koncernen. Att ständigt stärka våra medarbetares kompetens genom både utbildningar och nya spännande utmaningar är därför en grundsten i vår medarbetarsyn. Fagerhultkoncernens storlek erbjuder många olika möjligheter, och vi uppmuntrar intern rörlighet. Att växla uppgifter över avdelnings- och bolagsgränser bidrar till att individerna utvecklas och får bättre inblick i våra komplexa flöden av produkter och tjänster. Det bidrar också till kunskapsöverföring, nätverksbyggande och ger dessutom viktiga personliga erfarenheter. Målet är att samtliga tjänster i koncernen ska utlysas internt för att uppmuntra redan anställda att röra på sig.

Vår målsättning är att ge varje individ i koncernen återkommande och strukturerade medarbetarsamtal där vi bevakar och följer upp deras utveckling. Vårt kunskapsnav Fagerhult Lighting Academy spelar också en viktig roll i hur medarbetarna kan utvecklas inom koncernens olika bolag.