Goda ledare gör skillnad

Genom att låta ledarskapet utgå från koncernens kärnvärden kan vi säkra att Fagerhultkulturen fort sätter att utvecklas på ett bra sätt. Men det behövs också praktiska verktyg. Därför lägger vi stor kraft på att utbilda och utveckla våra chefer i ledarskap och Fagerhults kultur. Den metodik som vi använder oss av kan cheferna sedan föra vidare till sina medarbetare på lokal nivå. Varje år följer vi upp chefernas prestationer för att försäkra oss om att de får rätt förutsättningar och gör rätt saker. För att säkra långsiktighet gör vi också ledarutvecklingsplaner som lyfter fram aktiviteter som fokuserar på utveckling och framtida chefsförsörjning till koncernens olika bolag.