Utdelningspolicy

Fagerhult avser långsiktigt att dela ut 30-50% av koncernens nettoresultat. Vid denna utdelningsnivå anser sig styrelsen ha tillfredsställande kassaflöde för finansiering av framtida, förväntade investeringar.