Branschordlista

Armatureffekt (Luminaire power)
Anges i watt (W) och är den totala systemeffekten för en armatur.

Armaturljusflöde (Luminaire Luminous Flux)
Det totala ljusflöde i lumen (lm) som en armatur avger.

Armaturljusutbyte (Luminaire Luminous Efficacy)
Definieras som kvoten mellan armaturljusflöde och armatureffekt för en LED-armatur och anges i lumen per watt (lm/W).

Lighting Europe
Den europeiska branschorganisationen för armatur- och ljuskällatillverkare.

DALI: (Digital Addressable Lighting Interface) Ett standardiserat proto-koll för digital styrning.

Driftdonsbortfall (Failure fraction – Fy)
Bortfallet av driftdon vid nominell livslängd och anges i %. Vid exempelvis 15 % bortfall anges en faktor F15.

Färgåtergivningsindex
(Color Rendering Index) anges som CRI på en skala 0 – 100 och är ett mått på en ljuskällas förmåga att återge färger.

IP-klass
Anger graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten- och dammtät armatur är. Anges som IP följt av två siffror, t ex IP23.

LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt system för miljöcertifiering för byggnader. Certifieringen riktar in sig på minskad användning av resurser så som mark, vatten, energi och byggnadsmaterial.

LED
(Light-Emitting Diode, lysdiod) är en halvledarljuskälla. LED-lampor har lång livslängd och hög energieffektivitet. Ljuset bildas genom elektroluminiscens.

Ljusflöde
Mängden synligt ljus som utstrålas från en ljuskälla. Mäts i lumen (lm).

Ljusstyrka
Anger hur mycket ljus som strålar ut i en viss riktning. Mäts i Candela (cd).

Ljusfördelning (Luminous Intensity Distribution)
En armaturs ljusfördelning och mäts enligt en CIE-standard och anges i cd/1 000 lm. Redovisas i tabell eller med polärt diagram.

Ljusutbyte
Mått på en ljuskällas effektivitet och beräknas som ljusflödet dividerat med den effekt ljuskällan förbrukar (wattförbrukningen). Mäts i lumen per watt (lm/W).

LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor)
Ljuskällans bibehållna ljusflöde vid en given tidpunkt.

LMF (Luminaire Maintenance Factor)
Anger armaturens nedsmutsningsgrad efter ett antal brinntimmar.

LSF (Lamp Survival Factor)
Anger antalet ljuskällor som fortfarande lyser i en anläggning vid en given tidpunkt. (Förväntade bortfallet av högkvalitativa LED kan antas försumbart och denna faktor blir då 1,0.)

Luminans
Anger hur ljus en yta är beroende på det ljus som
reflekteras från ett föremål i en specifik riktning. Mäts i candela per m2 (cd/m2).

MF (Maintenance factor)
Förkortning för bibehållningsfaktor som är kvoten mellan bibehållen belysningsstyrka och initial belysningsstyrka.

Nominell livslängd (Rated life)
Definieras som antalet brinntimmar efter vilka en given del av initialljusflödet återstår. Idag anges livslängden som antalet drifttimmar då 70 % av initialljusflödet återstår och betecknas då L70.

OLED
Förkortning för Organic Light Emitting Diode

PWM (Pulse Width Modulation)
En teknik för ljusreglering med pulsviddsmodulation som rekommenderas för LED.

Ra
Ett index som anger ljuskällors förmåga att återge färger. Anges på en skala 0 – 100 där 100 indikerar perfekt färgåtergivning.

RGB-teknik
En teknik där man genom att blanda rött, grönt och blått ljus kan skapa vitt ljus eller färgat ljus med valfri färg.

UGR (Unified Glare Rating)
En internationell metod framtagen av CIE för att beräkna ett index för obehagsbländning.

ZHAGA
Ett öppet konsortium med syfte att ta fram industristandarder för LED-komponenter.