Startsida

Fagerhult är ett av Europas ledande belysningsföretag med 3 300 medarbetare i 25 länder. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och energieffektiva belysningslösningar för professionella inomhus-, butiks- och utomhusmiljöer.

Elva starka varumärken har förvärvats genom åren och ingår i koncernen. Verksamheten bedrivs främst lokalt och når många olika kund- och marknadssegment på cirka 40 marknader. Våra lösningar adderar unika insikter om ljusets positiva inverkan och människans behov i olika miljöer.

Finansiella rapporter

Press­meddelanden

Nyheter från Fagerhultgruppen