Insynshandel

Innehav personer i ledande ställning

Insynshandel

Personer i ledande ställning hos en emittent eller deltagare på marknaden för utsläppsrätter ska anmäla transaktioner som de gjort i värdepapper som är utgivna av eller kopplade till denna emittent. Detta gäller även närstående till personer i ledande ställning.