WILL REDIRECT TO THE ENGLISH PAGE "NEWS"

Nyheter


Här finner du våra finansiella pressmeddelanden.

Om du är intresserad av andra typer av pressmeddelanden eller nyheter är du välkommen att besöka vårt engelska nyhetsrum.

Läs våra pressmeddelanden

Delårsrapport | Financials | 16 feb, 2024 | 09:00 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Orderingången var 2 123 (1 964) Mkr, en ökning med +8,1 % justerad till +5,5 % efter valutaeffekter om +49 Mkr och avvecklade verksamheter om +2 MkrNettoomsättningen var 2 111 (2 271) Mkr, en minskning med -7,1 % justerad till -7,7 % efter valutaeffekter om +46 Mkr och avvecklade verksamheter om -31 MkrRörelseresultatet var 215,9 (254,7) Mkr, en minskning med -15,2 % och en rörelsemarginal på
Delårsrapport | Financials | 27 okt, 2023 | 09:00 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 3 Januari-September 2023

Orderingången var 2 026 (1 891) Mkr, en ökning med +7,1% justerad till +0,8% efter valutaeffekter om +125 Mkr och avvecklade verksamheter om -5 Mkr Nettoomsättningen var 2 079 (2 081) Mkr, en minskning med -0,1% justerad till -4,0% efter valutaeffekter om +128 Mkr och avvecklade verksamheter om -47 Mkr Rörelseresultatet var 239,6 (218,8) Mkr, en ökning med +9,5% och en rörelsemarginal på 11,5
Delårsrapport | Financials | 20 jul, 2023 | 09:00 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 2 Januari-Juni 2023

Orderingången var 2 107 (2 183) Mkr, en minskning med -3,5% justerad till -8,6% efter valutaeffekter om +121 Mkr och avvecklade verksamheter om -9 Mkr Nettoomsättningen var 2 147 (2 045) Mkr, en ökning med +5,0% justerad till +0,4% efter valutaeffekter om +121 Mkr och avvecklade verksamheter om -26 Mkr Rörelseresultatet var 201,6 (186,5) Mkr, en ökning med +8,1% och en rörelsemarginal på 9,4
Pressmeddelande | 25 apr, 2023 | 18:37 | Regulatorisk

Beslut vid årsstämma 25 april 2023

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Årsstämman fastställde såväl moderbolagets resultaträkning och balansräkning som koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 1,60 kr per aktie ska betalas till aktieägarna. 27 april 2023
Delårsrapport | Financials | 25 apr, 2023 | 14:21 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 1 Januari-Mars 2023

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson: Den starka utvecklingen från 2022 fortsätter under 2023 och koncernen levererar ett starkt resultat för första kvartalet. Vi ser god tillväxt för hållbara belysningslösningar och möjligheter på renoveringsmarknaden. Efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2023 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 26 april 2023 kl. 09:00
Pressmeddelande | 23 mar, 2023 | 10:01 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma 2023 i AB Fagerhult (publ)

Aktieägare i AB Fagerhult (publ), organisationsnummer 556110-6203 (”Fagerhult Group” eller ”Bolaget”) meddelas härmed att Bolagets årsstämma kommer att hållas tisdagen den 25 april 2023, kl. 17.00 i Fagerhult, Fagerhults Belysning AB:s lokaler, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige (”Årsstämman”). Aktieägare som deltar i Årsstämman är inbjudna av Fagerhults Belysning AB att före Årsstämman besöka nya
Årsrapport | Financials | 17 mar, 2023 | 08:59 | Regulatorisk

Fagerhults årsredovisning för 2022 har offentliggjorts

Habo den 17 mars 2023 Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-17 08:59 CET. För mer information kontakta: Bodil Sonesson, VD och Koncernchef, +46 722 23 76 02, bodil.sonesson@fagerhultgroup.com Michael Wood, Finansdirektör, +46 730
Delårsrapport | Financials | 22 feb, 2023 | 08:20 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-December 2022

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson: Nettoomsättningen växer med 24,8% i Kv 4 och koncernen levererar sitt bästa helår någonsin avseende nettoomsättning och rörelseresultat. Efter publiceringen av bokslutskommunikén 2022 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 22 februari 2023 kl. 09.30 CET. En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på
Delårsrapport | Financials | 28 okt, 2022 | 09:00 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 3 Januari-September 2022

Orderingången var 1 891 (1 895) Mkr, en minskning med -0,2% justerad till -5,2% efter valutaeffekter om +94 Mkr Nettoomsättningen var 2 081 (1 745) Mkr, en ökning med +19,3% justerad till +13,0% efter valutaeffekter om +109 Mkr Rörelseresultatet var 218,8 (184,2) Mkr, en ökning med +18,8% och en rörelsemarginal på 10,5 (10,6)% Resultat efter skatt var 156,9 (127,6) Mkr Resultat per aktie
Delårsrapport | Financials | 23 aug, 2022 | 11:20 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 2 Januari-Juni 2022

Orderingången var 2 183 (2 123) Mkr, en ökning med +2,8% justerad till -1,3% efter valutaeffekter om +88 Mkr Nettoomsättningen var 2 045 (1 846) Mkr, en ökning med +10,8% justerad till +6,5% efter valutaeffekter om +78 Mkr Rörelseresultatet var 186,5 (208,2) Mkr, en minskning med -10,4% och en rörelsemarginal på 9,1 (11,3)% Resultat efter skatt var 131,1 (137,7) Mkr Resultat per aktie var
Pressmeddelande | 26 apr, 2022 | 18:33 | Regulatorisk

Beslut vid Årsstämma i AB Fagerhult (publ) den 26 april 2022

Samtliga beslut var i enlighet med de av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslag till stämman. Fullständig information kring förslag till Årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fagerhultgroup.com. Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Årsstämman fastställde såväl moderbolagets resultaträkning och balansräkning
Delårsrapport | Financials | 26 apr, 2022 | 14:10 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 1 Januari–Mars 2022

Orderingången var 2 204 (1 854) Mkr, en ökning med +18,9% justerad till +14,0% efter valutaeffekter om +90 Mkr Nettoomsättningen var 1 873 (1 678) Mkr, en ökning med +11,6% justerad till +7,5% efter valutaeffekter om +70 Mkr Rörelseresultatet var 173,3 (152,9) Mkr, en ökning med +13,5% och en rörelsemarginal på 9,3 (9,1)% Resultat efter skatt var 119,5 (96,2) Mkr Resultat per aktie var 0,68
Pressmeddelande | 24 mar, 2022 | 15:01 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma 2022 för AB Fagerhult (publ.)

Aktieägare i AB Fagerhult (publ.), organisationsnummer 556110-6203 (”Fagerhult” eller ”Bolaget”) meddelas härmed att Bolagets årsstämma kommer att hållas tisdagen den 26 april 2022, kl. 17.00 i Fagerhult, Fagerhults Belysning AB:s lokaler, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige (”Årsstämman”). ÖVERVÄGANDEN MED ANLEDNING AV COVID-19 Fagerhult är mån om hälsan hos våra aktieägare, Bolagets
Årsrapport | Financials | 18 mar, 2022 | 10:00 | Regulatorisk

Fagerhults årsredovisning för 2021 har offentliggjorts

Habo den 18 mars 2022 Upplysningar kan lämnas av : Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: bodil.sonesson@fagerhultgroup.com Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhultgroup.com Denna information är sådan information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
Delårsrapport | Financials | 24 feb, 2022 | 11:35 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-December 2021

Orderingången var 1 802 (1 537) Mkr, en ökning med +17,2% justerad till +15,8% efter valutaeffekter +29 Mkr och avyttringar -6 Mkr Nettoomsättningen var 1 820 (1 701), en ökning med +7,0% justerad till +6,9% efter valutaeffekter +9 Mkr, förvärv +1 Mkr och  avyttringar -8 Mkr Rörelseresultatet var 161,1 (101,4), en ökning med +59,2% och en rörelsemarginal på 8,9 (6,0)% Rörelseresultatet var
Ladda fler