Finansiella nyheter

Läs gärna fler företagsnyheter från Fagerhult Group  i vårt engelska nyhetsrum.

Delårsrapport | Financials | 16 feb, 2024 | 09:00 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-December 2023

Orderingången var 2 123 (1 964) Mkr, en ökning med +8,1 % justerad till +5,5 % efter valutaeffekter om +49 Mkr och avvecklade verksamheter om +2 MkrNettoomsättningen var 2 111 (2 271) Mkr, en minskning med -7,1 % justerad till -7,7 % efter valutaeffekter om +46 Mkr och avvecklade verksamheter om -31 MkrRörelseresultatet var 215,9 (254,7) Mkr, en minskning med -15,2 % och en rörelsemarginal på
Delårsrapport | Financials | 27 okt, 2023 | 09:00 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 3 Januari-September 2023

Orderingången var 2 026 (1 891) Mkr, en ökning med +7,1% justerad till +0,8% efter valutaeffekter om +125 Mkr och avvecklade verksamheter om -5 Mkr Nettoomsättningen var 2 079 (2 081) Mkr, en minskning med -0,1% justerad till -4,0% efter valutaeffekter om +128 Mkr och avvecklade verksamheter om -47 Mkr Rörelseresultatet var 239,6 (218,8) Mkr, en ökning med +9,5% och en rörelsemarginal på 11,5
Delårsrapport | Financials | 20 jul, 2023 | 09:00 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 2 Januari-Juni 2023

Orderingången var 2 107 (2 183) Mkr, en minskning med -3,5% justerad till -8,6% efter valutaeffekter om +121 Mkr och avvecklade verksamheter om -9 Mkr Nettoomsättningen var 2 147 (2 045) Mkr, en ökning med +5,0% justerad till +0,4% efter valutaeffekter om +121 Mkr och avvecklade verksamheter om -26 Mkr Rörelseresultatet var 201,6 (186,5) Mkr, en ökning med +8,1% och en rörelsemarginal på 9,4
Pressmeddelande | 25 apr, 2023 | 18:37 | Regulatorisk

Beslut vid årsstämma 25 april 2023

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Årsstämman fastställde såväl moderbolagets resultaträkning och balansräkning som koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 1,60 kr per aktie ska betalas till aktieägarna. 27 april 2023
Delårsrapport | Financials | 25 apr, 2023 | 14:21 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 1 Januari-Mars 2023

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson: Den starka utvecklingen från 2022 fortsätter under 2023 och koncernen levererar ett starkt resultat för första kvartalet. Vi ser god tillväxt för hållbara belysningslösningar och möjligheter på renoveringsmarknaden. Efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2023 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 26 april 2023 kl. 09:00
Pressmeddelande | 23 mar, 2023 | 10:01 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma 2023 i AB Fagerhult (publ)

Aktieägare i AB Fagerhult (publ), organisationsnummer 556110-6203 (”Fagerhult Group” eller ”Bolaget”) meddelas härmed att Bolagets årsstämma kommer att hållas tisdagen den 25 april 2023, kl. 17.00 i Fagerhult, Fagerhults Belysning AB:s lokaler, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige (”Årsstämman”). Aktieägare som deltar i Årsstämman är inbjudna av Fagerhults Belysning AB att före Årsstämman besöka nya
Årsrapport | Financials | 17 mar, 2023 | 08:59 | Regulatorisk

Fagerhults årsredovisning för 2022 har offentliggjorts

Habo den 17 mars 2023 Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-17 08:59 CET. För mer information kontakta: Bodil Sonesson, VD och Koncernchef, +46 722 23 76 02, bodil.sonesson@fagerhultgroup.com Michael Wood, Finansdirektör, +46 730
Delårsrapport | Financials | 22 feb, 2023 | 08:20 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-December 2022

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson: Nettoomsättningen växer med 24,8% i Kv 4 och koncernen levererar sitt bästa helår någonsin avseende nettoomsättning och rörelseresultat. Efter publiceringen av bokslutskommunikén 2022 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 22 februari 2023 kl. 09.30 CET. En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på
Delårsrapport | Financials | 28 okt, 2022 | 09:00 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 3 Januari-September 2022

Orderingången var 1 891 (1 895) Mkr, en minskning med -0,2% justerad till -5,2% efter valutaeffekter om +94 Mkr Nettoomsättningen var 2 081 (1 745) Mkr, en ökning med +19,3% justerad till +13,0% efter valutaeffekter om +109 Mkr Rörelseresultatet var 218,8 (184,2) Mkr, en ökning med +18,8% och en rörelsemarginal på 10,5 (10,6)% Resultat efter skatt var 156,9 (127,6) Mkr Resultat per aktie
Ladda fler

Prenumerera

Use our subscription service to access a range of financial documentation including press releases, interim- and annual reports

Presskontakt

Ellen Huitfeldt

Communications Manager

+46 70 162 93 11

ellen.huitfeldt@fagerhultgroup.com