Delårsrapport | Ekonomi | 16 feb, 2024 | 09:00 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké Januari-December 2023

  • Orderingången var 2 123 (1 964) Mkr, en ökning med +8,1 % justerad till +5,5 % efter valutaeffekter om +49 Mkr och avvecklade verksamheter om +2 Mkr
  • Nettoomsättningen var 2 111 (2 271) Mkr, en minskning med -7,1 % justerad till -7,7 % efter valutaeffekter om +46 Mkr och avvecklade verksamheter om -31 Mkr
  • Rörelseresultatet var 215,9 (254,7) Mkr, en minskning med -15,2 % och en rörelsemarginal på 10,2 (11,2)%
  • Resultat efter skatt var 107,5 (168,9) Mkr
  • Resultat per aktie var 0,61 (0,96) Kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 364,8 (365,5) Mkr

Kommentar från koncernchef Bodil Sonesson:

Ett starkt fjärde kvartal som avslutar ett rekordår och vi går in i 2024 med gott självförtroende