Revisor

Vid årsstämman 2022 valdes KPMG AB till revisorer med Mathias Arvidsson som ansvarig revisor. Mathias Arvidsson har bland större revisionsuppdrag även Wallenstam AB, IKEA of Sweden AB och Christian Berner Tech Trade AB. Den nyutnämnde revisorn deltog vid revisionskommitténs möte i augusti och december 2022 samt februari 2023. Den tidigare revisorn Peter Nyllinge (PwC) deltog vid styrelsemötet och revisionskommitténs möte i februari 2022 och rapporterade då från 2021 års revision.

Granskning av koncernens bolag runtom i världen samordnas av KPMG AB. För samtliga bolag av väsentlig omfattning granskas verksamheten av KPMG AB i det aktuella landet. För första gången ingick följande större underkoncerner i koncernrevisionen: LED Linear, WE-EF, Veko och Designplan. För ett fåtal mindre bolag granskas verksamheten av annan revisionsbyrå.