Rapporter och presentationer

Rapporter

2023PressmeddelandeRapportPresentationWebcastTranscriptESEF
February 16, 2024
Bokslutskommuniké Januari-December 2023
October 27, 2023
Delårsrapport Kv 3 Januari-September 2023
July 20, 2023
Delårsrapport Kv 2 Januari-Juni 2023
April 25, 2023
Delårsrapport Kv 1 Januari-Mars 2023
2022PressmeddelandeRapportPresentationWebcastTranscriptESEF
March 17, 2023
Års- och hållbarhetsredovisning 2022
February 22, 2023
Bokslutskommuniké Januari-December 2022
October 28, 2022
Delårsrapport Kv 3 Januari-September 2022
August 23, 2022
Delårsrapport Kv 2 Januari-Juni 2022
April 26, 2022
Delårsrapport Kv 1 Januari–Mars 2022
2021PressmeddelandeRapportPresentationWebcastTranscriptESEF
March 18, 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2021
Ladda mer