Delårsrapport | Ekonomi | 2 maj, 2024 | 14:30 | Regulatoriska

Delårsrapport Kv 1 Januari-Mars 2024

  • Orderingången var 2 102 (2 179) Mkr, en minskning med -3,5% justerad till -3,3% efter valutaeffekter om -5 Mkr
  • Nettoomsättningen var 2 180 (2 224) Mkr, en minskning med -2,0% justerad till -2,2% efter valutaeffekter om +5 Mkr
  • Rörelseresultatet var 220,4 (244,1) Mkr, en minskning med -9,7% och en rörelsemarginal på 10,1 (11,0)%
  • Resultat efter skatt var 138,3 (157,9) Mkr
  • Resultat per aktie var 0,78 (0,90) Kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 114,2 (206,4) Mkr

Kommentar från koncernchef Bodil Sonesson:

Överlag ett bra resultat med starka bruttomarginaler och en kraftig minskning av koldioxidutsläpp.

Webcast
Efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2024 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 3 maj 2024 kl. 09:30 CET.

En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på https://www.fagerhultgroup.com/investors.