Styrelse

Widget Image

Jan Svensson

Ordförande

ArrowCreated with Sketch.

Född: 1956

Maskiningenjör och civilekonom.

Styrelseordförande i Alimak Group AB, Tomra Systems ASA och Troax Nordic AB.
Styrelseledamot i Loomis AB, Assa Abloy AB, Climeon, Herenco och Stena Metall.
Styrelseledamot i Fagerhult sedan 2007.

Widget Image

Eric Douglas

Vice Ordförande

ArrowCreated with Sketch.

Född: 1968

Gymnasieekonom och 3 års studier vid Lunds Universitet i ”Ekonomi för entreprenörer”. Egen företagare sedan 1992.

Styrelseordförande i Pod Investment AB och Sparbössan Fastigheter AB. Styrelseledamot i bl.a. Investment AB Latour.

Styrelseledamot i Fagerhult sedan 1993.

Widget Image

Magnus Meyer

Styrelseledamot

ArrowCreated with Sketch.

Född: 1967

M.Sc. and Lic. in Engineering and Information Technology

Styrelseledamot i HiQ International AB, Kinnarps AB, Slättö Förvaltning AB, Coor Service Management AB, Vasakronan AB, Infranord AB, MW Group AB och Belatchew Arkitekter AB.

Styrelseledamot i Fagerhult sedan 2022

Widget Image

Magnus Nell

Ordinarie arbetstagarrepresentant

ArrowCreated with Sketch.

Född: 1964

Widget Image

Cecilia Fasth

Styrelseledamot

ArrowCreated with Sketch.

Född: 1973

Civilingenjör.

Verkställande direktör i Stena Fastigheter AB.

Styrelseledamot i Fagerhult sedan 2014.

Widget Image

Theresa Enander

Styrelseledamot

ArrowCreated with Sketch.

Född: 1979

Civilingenjör.

COO på Formica Capital AB.
Styrelseordförande i 8848 Altitude AB.

Styrelseledarmot i Fagerhult sedan 2019.

Widget Image

Eva Elmstedt

Styrelseledamot

ArrowCreated with Sketch.

Född: 1960

Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap från Indiana University of Pennsylvania, USA samt Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseordförande i Omegapoint, Seriline samt Arelion (tidigare Telia
International Carrier), styrelseledamot i Addlife, Elanders, Arjo och Smart Eye

Styrelseledamot i Fagerhult sedan 2023

Widget Image

Lars-Åke Johansson

Ordinarie arbetstagarrepresentant

ArrowCreated with Sketch.

Född: 1961

Widget Image

Waleska Alvarez

Arbetstagarrepresentant

ArrowCreated with Sketch.

Född 1976

Arbetstagarrepresentant

Här hittar du en förteckning över alla insiderinnehav