Delårsrapport | Ekonomi | 25 apr, 2023 | 14:21 | Regulatoriska

Delårsrapport Kv 1 Januari-Mars 2023

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

Den starka utvecklingen från 2022 fortsätter under 2023 och koncernen levererar ett starkt resultat för första kvartalet. Vi ser god tillväxt för hållbara belysningslösningar och möjligheter på renoveringsmarknaden.

Efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2023 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 26 april 2023 kl. 09:00 CET.

En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på https://www.fagerhultgroup.com/investors.


Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-25 14:21 CET.