Årlig rapport | Årlig rapport | Ekonomi | 17 mar, 2023 | 08:59 | Regulatoriska

Fagerhults årsredovisning för 2022 har offentliggjorts

Habo den 17 mars 2023


Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-17 08:59 CET.