Delårsrapport | Ekonomi | 28 okt, 2022 | 09:00 | Regulatoriska

Delårsrapport Kv 3 Januari-September 2022

  • Orderingången var 1 891 (1 895) Mkr, en minskning med -0,2% justerad till -5,2% efter valutaeffekter om +94 Mkr
  • Nettoomsättningen var 2 081 (1 745) Mkr, en ökning med +19,3% justerad till +13,0% efter valutaeffekter om +109 Mkr
  • Rörelseresultatet var 218,8 (184,2) Mkr, en ökning med +18,8% och en rörelsemarginal på 10,5 (10,6)%
  • Resultat efter skatt var 156,9 (127,6) Mkr
  • Resultat per aktie var 0,89 (0,72) Kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 85,3 (201,8) Kr

Kommentar från koncernchef Bodil Sonesson:

Efterfrågan från kunderna var mycket stark, vilket gav oss den näst högsta nettoomsättningen för ett kvartal någonsin. Våra moderna och uppkopplade belysningslösningar hjälper kunder att minska energiförbrukningen med upp till 90%.

Efter publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 28 oktober 2022 kl. 09.30 CET.

En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på https://www.fagerhultgroup.com/investors.


Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 09:00 CET.