Delårsrapport | Ekonomi | 7 feb, 2012 | 11:21 | Regulatoriska

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Rekordresultat för helåret 2011
  • Starkt fjärde kvartal med en organisk tillväxt på 10 % jämfört med samma kvartal föregående år och med en rörelsemarginal på 10,8 (7,9) %
  • Positiv utveckling i förvärvade enheter
  • Fortsatt god orderingång
  • Starkt kassaflöde

    Downloads