Delårsrapport | Ekonomi | 26 feb, 2018 | 11:45 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2017

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Generellt är vi nöjda med koncernens utveckling och resultat under 2017, och vi har satt nya rekord detta år.
  • Jag är mycket stolt över det hårda arbete som alla våra företag lägger ner. Ett arbete med stort kundfokus och en strävan att erbjuda den bästa service i alla kundkontakter.
  • Att koncernen för första gången någonsin har passerat 5 miljarder kronor i nettoomsättning samtidigt som rörelsemarginalen fortsätter att öka är en stor bedrift.
  • Vi konstaterar att de flesta av våra affärsområden har en positiv marknadsutveckling, även om bilden i en del av de mindre regionerna fortsatt är mer blandad. Överlag ger detta dock ett mer positivt scenario än under föregående kvartal.
  • I Norden och Storbritannien fortsätter vi att växa och verka på hög nivå, även om den underliggande marknaden har legat still, och vi har haft fortsatt negativ påverkan av valutakurser. Växelkurserna har haft liten påverkan på nettoomsättningen förutom i Storbritannien, där det svagare pundet drog ned nettoomsättningen med 59 Mkr under året.
  • Kassaflödet är fortsatt gott, med en konverteringsgrad på 1,0, och vi kommer att kunna fortsätta att finansiera våra investeringar i tillväxtskapande aktiviteter. Vi satsar bland annat på utvalda storstäder, med nya kontor i Paris och Barcelona, ökad forskning och utveckling, framförallt inom uppkopplade lösningar, samt utökade resurser inom försäljning och marknadsföring. Vi kommer under 2018 att gå vidare med en tredje storstad.
  • Våra uppskattningar visar fortsatt att andelen installerade LED-armaturer i världen är mindre än 10–12 %. Med tanke på att LED-lösningar svarade för över 93 % av koncernens nettoomsättning under fjärde kvartalet ser vi fortsatt goda förutsättningar.