Delårsrapport | Ekonomi | 18 feb, 2020 | 12:25 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2019

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

  • Det är glädjande att se den positiva trenden för organisk orderingång, i synnerhet den stabila återhämtningen i Storbritannien jämfört med förra året.
  • Här i Skandinavien såg vi en svag nedgång i efterfrågan under sista kvartalet och vi kommer att följa detta mycket noga.
  • De åtgärder som gjorts för resultatförbättringar fortsätter att ge positiv effekt. 
  • För vissa verksamheter är resultaten fortfarande otillräckliga. Vi förväntar oss att kostnadsbesparande åtgärder ger effekt inom 3 månader, medan åtgärder inom försäljning och marknadsföring behöver 6-9 månader innan vi ser förbättringar.
  • Generellt är jag nöjd med mitt första helår på Fagerhult, vi har presterat bra trots vissa utmanande omständigheter.
  • Integrationen av iGuzzini går enligt plan, de långsiktigt positiva effekterna är fortsatt starka, men på kort sikt behöver verksamheten slutföra ett IT-projekt med nytt ERP-system.
  • Ser vi mot 2020 och bortom det, är tillväxt vårt främsta fokus och det har varit grunden i vårt strategiska arbete. Nu är arbetet klart och fullt kommunicerat internt, så att vi kan gå vidare till implementering och genomförande.