Delårsrapport | Ekonomi | 23 feb, 2021 | 11:26 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké Januari-December 2020

 • Orderingången var 1 537 (1 926) Mkr, en minskning med -20,2% justerad till -15,1% efter valutaeffekter -91 Mkr och avyttringar -9 Mkr

 • Nettoomsättningen var 1 701 (2 129) Mkr, en minskning med -20,1% justerad till -14,8% efter valutaeffekter -91 Mkr och avyttringar -26 Mkr

 • Justerat rörelseresultat var 133,7 (206,8) Mkr, en minskning med 35,3% och en justerad rörelsemarginal på 7,9 (9,7)%

 • Rörelseresultatet var 101,4 (206,8) Mkr, en minskning med 51,0% och en rörelsemarginal på 6,0 (9,7)%

 • Resultat efter skatt 485,1 Mkr (126,2)

 • Resultat per aktie 2,75 (0,71) Kr

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 431,1 (379,3)

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

 • Kvartalet levererade en nettoomsättning och justerat rörelseresultat över förväntan, och jag är mycket nöjd med årets kassaflöde på 1,1 miljard kronor.

 • Koncernens företagskultur och värderingar har hjälpt oss att hantera utmaningarna med covid-19, och alla inom koncernen har visat prov på stor kämparanda. Kulturen tillsammans med vår decentraliserade struktur som ger närhet till våra kunder, har varit till mycket stor hjälp.

 • Strategiarbetet gjorde ytterligare framsteg under kvartalet, nu med tydligare tillväxt-och samarbetsmöjligheter.

 • Vi är i dag finansiellt starkare än för ett år sedan och vårt pågående arbete kommer att säkerställa att vi kommer ur pandemin ännu starkare. Sedan slutet av första kvartalet har vi minskat nettoskulden med över 1 miljard kronor och har levererat kostnadsbesparingar på över 16%.

 • Under året har vi sett en försäljningsökning på 79% för vår uppkopplade belysningslösning Organic Response.

 • Vi ökar takten i vårt hållbarhetsfokus och har satt riktlinjerna för våra interna arbetsprocesser. Vi säkerställer att hållbarhet är ett kärnområde för alla våra varumärken och blir en integrerad del av vår verksamhet och kultur. Dessutom, har vi  som en del av detta arbete, under kvartalet utnämnt en hållbarhetsansvarig (Sustainability Officer) på koncernnivå.

 • Två marknadsexempel från vårt hållbarhetsarbete är; Whitecroft vann den nationella brittiska utmärkelsen ”Make UK” för energi och hållbarhet, och iGuzzini vann en prestigefull EcoVadis-utmärkelse för ’best practice’ i industrin.

Efter publiceringen av bokslutskommunikén 2020 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 23 februari 2021 kl. 15.30 CET.

En länk kommer att finnas tillgänglig på http://ir.fagerhultgroup.com

En ledningspresentation kommer också att publiceras på http://ir.fagerhultgroup.com.