Delårsrapport | Ekonomi | 19 aug, 2010 | 11:40 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2010

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Lägre försäljning än väntat i första hand i Norden
  • Återhämtning inom affärsområde butiksbelysning
  • Ökad aktivitet inom byggsektorn
  • Omsättningen under andra kvartalet efter valutajusteringar är i nivå med föregående år
  • Lägre kostnadsnivå för koncernen. De fasta kostnaderna är sänkta med 25 Mkr på helårsbasis
  • Global brist på elektroniska komponenter påverkar koncernens produktivitet negativt

Downloads