Delårsrapport | Ekonomi | 23 aug, 2011 | 11:51 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2011

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Kraftig resultatförbättring under första halvåret
  • Hög orderingång under andra kvartalet
  • Positivt kvartal för det förvärvade bolaget Designplan Lighting
  • Stark utveckling för produktområdet Retail Lighting
  • Starkt kassaflöde under andra kvartalet

Downloads