Delårsrapport | Ekonomi | 16 aug, 2012 | 11:41 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2012

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Hög orderingång under första halvåret
  • Avmattning inom marknaden för belysning till Retail och således en svagare rörelsemarginal
  • Starkt kostnadsfokus men satsningar på produktutveckling fortsätter
  • Den allt starkare svenska kronan är en utmaning
  • Atelje Lyktan har erhållit Red Dot award för produkterna Quad och Moon