Delårsrapport | Ekonomi | 27 apr, 2010 | 14:22 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2010

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson: • Kostnadsbesparingarna väl enligt plan • Nedläggning av fabrikerna i Falkenberg och Borås helt genomförda • Lägre försäljning än väntat i första hand i Norden • Återhämtning inom affärsområde butiksbelysning • Hög orderingång i Australien

Downloads