Delårsrapport | Ekonomi | 24 apr, 2014 | 14:06 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2014

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Koncernens bästa första kvartal någonsin avseende orderingång, omsättning och rörelseresultat
  • Koncernen har ökat sina marknadsandelar på ett flertal av våra viktiga marknader
  • Orderstocken har ökat med knappt 100 Mkr
  • Kvartalet inkluderar två större order i Storbritannien om 60 Mkr av vilket hälften fakturerats i det första kvartalet
  • Fortsatt starka bruttomarginaler
  • LED-andelen uppgick i kvartalet till ca 30 %
  • Vi bedömer att marknaden kommer att fortsätta förbättras under året men uppgången är utdragen och varierar mellan marknader
  • Förvärvet av Arlight slutfördes i februari men har inte någon resultatpåverkan i kvartalet då förvärvskostnader tar ut det operativa resultatet