Delårsrapport | Ekonomi | 26 okt, 2009 | 08:30 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2009

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson: • Fortsatt svag konjunktur under perioden • Orderingången justerad för jämförbara verksamheter är 5 % lägre än föregående år • Affärsområde butiksbelysning hårdast drabbat av nedgången • Beslut om nedläggning av fabrikerna i Borås och Falkenberg

Downloads