Delårsrapport | Ekonomi | 20 okt, 2010 | 10:37 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2010

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Ett starkt resultat i tredje kvartalet som var bättre än föregående år
  • Förstärkning av svenska kronan har påverkat resultatet negativt med 25 Mkr varav 10 Mkr i kvartal 3
  • Global brist på elektroniska komponenter påverkar koncernens produktivitet negativt
  • Ny rapporteringsstruktur implementerad

Downloads