Delårsrapport | Ekonomi | 21 okt, 2014 | 10:17 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - september 2014

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Tredje kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin med ett rörelseresultat på 122,5 (108,4) Mkr.
  • Omsättningen för kvartalet ökade med 10 % jämför med föregående år justerat för valuta och förvärv.
  • Orderingången i kvartalet ökade med 2 % justerat för valuta och förvärv
  • Vårt starka erbjudande inom belysningslösningar med LED har ökat koncernens marknadsandelar de senaste kvartalen.
  • LED andelen uppgick i kvartalet till 41 % och satsningar på LED accelereras ytterligare.
  • I kvartalet ingår engångskostnader på 10 Mkr för en flytt till en ny fabriksbyggnad för koncernens verksamhet i Sutton, Storbritannien.